TOP 10 Thành viên nạp thẻ nhiều nhất.
TOP Tên Số Đã Nạp
1 09619*** 1,170,000 VNĐ
2 Haoph*** 940,000 VNĐ
3 letru*** 730,000 VNĐ
4 Nguye*** 450,000 VNĐ
5 hoang*** 400,000 VNĐ
6 Duong*** 300,000 VNĐ
7 01288*** 300,000 VNĐ
8 Phucp*** 300,000 VNĐ
9 tuank*** 230,000 VNĐ
10 phide*** 230,000 VNĐ
Thông Báo